Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.236.207.90
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 11
Česká verze  English version  Deutsche Version

Atriplex sagittata BORKH.

Lebeda lesklá

Vědecká synonyma: Atriplex nitens SCHKUHR
Česká synonyma:
Anglický název: Glossy-leaved orache
Slovenský název: Loboda lesklá
Německý název: Glanz-Melde,
Glänzende Melde
Kód Bayer (EWRS): ATXNI
Čeleď: Chenopodiaceae / Merlíkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý pozdní jarní plevelný druh. Výrazný, většinou větvený kůlový kořen. Lodyha mohutná, zpravidla 1 – 2 m vysoká, přímá, bohatě až chudě přímo až odstále větvená, šedožlutě a zeleně proužkovaná, pomoučená. Listy jsou střídavé, spodní široce trojúhelníkovité, na obvodu výrazně zubaté, horní jsou užší, méně zubaté. V dospělosti jsou listy na líci sytě zelené, silně lesklé, na rubu mírně pomoučené. Květy jednopohlavné, mají 3 typy: samčí květy s pětičetným okvětím, samičí květy se 4 – 5četným okvětím bez krovek a samičí květy bez okvětí, chráněné dvěma žlutozelenými, vejčitými krovkami. Květy tvoří konečné, bohaté lichoklasy, za plodu nicí. Plody jsou heterokarpické nažky, jež lze zhruba dělit do dvou skupin, tj. velké světlehnědé, okrouhlé, na průřezu zploštělé, měřící 3 – 5 mm, jež se tvoří v samičích květech bez okvětí a jsou uzavřeny pouze v krovkách a nažky drobné, černé, lesklé, kryté šedavým perigoniem, okrouhlé, na průřezu čočkovitě vypouklé, měřící 1,5 – 2 mm v průměru.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od konce července do října. Na jedné vzrůstné rostlině může dozrát až několik set tisíc nažek, které klíčí po uzrání nepravidelně. Velké světle hnědé nažky klíčí po uzrání dříve a rychleji než nažky drobné, černé, které však setrvávají zvláště v ulehlé půdě dlouho živé. Nejlépe klíčí asi z hloubky kolem 2 cm. Hromadně klíčí sice již časně na jaře, počáteční růst je však pomalý a zrychlí se teprve při vyšších teplotách. Na pole jsou nažky zanášeny hlavně statkovými hnojivy. Nebezpečným zdrojem zaplevelení jsou rostliny na stanovištích v sousedství polí, odkud se nažky šíří větrem nebo jsou splavovány vodou.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířená v Evropě a Asii, zavlečena do jižní Afriky. U nás je hojně rozšířena hlavně v teplejších oblastech na rumištích, staveništích, navážkách zeminy, kolem komunikací, na kompostech, okrajích polí a jiných místech bohatě zásobených živinami, odkud se šíří do zahrad a na pole, kde se však vyskytuje jen ojediněle. Poněkud hojnější je ve chmelnicích a sadech. Světlomilný druh, v hustém porostu se nedokáže uplatnit.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 32 BBCH 51 BBCH 55 BBCH 65 BBCH 69 BBCH 79 BBCH 79 BBCH 85