Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.200.117.166
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 31
Česká verze  English version  Deutsche Version

Atriplex patula L.

Lebeda rozkladitá

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Common orache
Slovenský název: Loboda konáristá
Německý název: Spreizende Melde,
Gemeine Melde
Kód Bayer (EWRS): ATXPA
Čeleď: Chenopodiaceae / Merlíkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý pozdní jarní plevelný druh. Kořen kůlový, silný, tuhý, jednoduchý až větvený. Lodyha zpravidla 20 – 80 cm vysoká, přímá, vzpřímená až k zemi přitisklá, zpravidla vstřícnými, kolmo odstálými větvemi dosti bohatě až řídce větvená, zeleně a žlutozeleně podélně proužkovaná. Spodní listy jsou řapíkaté, kosníkovité až kopinaté, v nejširším místě na spodní části čepele se 2 velkými, šikmo kupředu směřujícími zuby, horní listy jsou kopinaté. Květenství je přímé, krovky vejčitě kosníkovité, v nejširší části s více méně zřetelnými zuby. Nažky heterokarpické: větší nažky (2,5 – 3 mm široké) světleji zbarvené, hnědé, okrouhlé, silně zploštělé (tvoří podíl nejvýše 5 %); menší nažky (1,5 – 2 mm široké), černohnědé, okrouhlé, na příčném řezu čočkovité.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od července do října. Na jedné rostlině dozrává až několik tisíc nažek (100 – 6 000). Nažky mají velmi proměnlivou dormanci a klíčí nepravidelně v průběhu celého roku, zvláště při vyšších teplotách půdy. Klíčí na povrchu půdy a nejlépe z hloubky kolem 2 cm. Nažky jsou šířeny statkovými hnojivy (zvláště komposty a neuleželým hnojem), nejčastěji větrem a vodou z ohnisek zaplevelení.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířena v Evropě, Asii, severní i jižní Africe a Americe. U nás je pravděpodobně původní nebo snad archeofyt. Roste na celém území, v horách jen zřídka zavlékána. Na rumištích, skládkách, kompostech, hnojištích, okolí sídel, často i při silnicích aj. Půdy často obohacené dusíkem či mírně zasolené. Je nejrozšířenějším druhem rodu Atriplex v polních podmínkách, zapleveluje všechny plodiny, zejména však širokořádkové (okopaniny a zeleniny).
BBCH 00 BBCH 14 BBCH 16 BBCH 22 BBCH 65 BBCH 73 BBCH 75