Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.235.60.197
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 18
Česká verze  English version  Deutsche Version

Avena fatua L.

Oves hluchý

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Spring wild-oat,
wild oat
Slovenský název: Ovos hluchý
Německý název: Flug-Hafer,
Flughafer
Kód Bayer (EWRS): AVEFA
Čeleď: Poaceae / Lipnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá časně jarní tráva. Stébla jsou přímá, 60 – 100 (30 – 150) cm vysoká, lysá. Listové čepele až 45 cm dlouhé, 5 – 15 mm široké, ploché, drsné, na bázi brvité (obr.); jazýček 3 – 6 mm, dlouhý, zaoblený, později zpravidla rozdřípený, ouška chybějí (obr.). Lata je až 40 cm dlouhá, všestranně rozkladitá, přehnutá, větévky kolmo odstálé, drsné, klásky 18 – 25 mm, 2 – 3 květé, celé v jednotlivé květy se rozpadající. Plevy 7 – 9 žilné, 20 – 25 mm dlouhé, stejné, špičaté. Plucha vejčitě kopinatá, 14 – 20 mm, lesklá, jen dole dlouze hnědožlutě nebo světle chlupatá, bezžilná, špičatě 2zubá; se silnou, 2 – 4 cm dlouhou, rovnou, kolénkatou, červenohnědou osinou. Pluška o 1/6 kratší než plucha. Vřeteno klásku celé chlupaté. Plodem je pluchatá obilka, protáhle kopinatá, na bázi s podkovovitou jizvou, 12 – 20 x 2,5 – 3,5 mm, osina je tuhá, zalomená, dole spirálovitě stočená, vyrůstá z boku.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvetení probíhá od července do srpna. Na jedné rostlině dozrává průměrně 50 – 1 000 obilek. Obilky po dozrání neklíčí, délka dormance je 2 – 5 měsíční a je silně závislá na povětrnostních podmínkách v době dozrávání. Hromadné klíčení a vzcházení nastává v několika etapách zjara. Rostliny nejlépe vzcházejí z hloubky kolem 5 cm, ale mohou vzcházet i hlouběji než z 20 cm, zvláště v lehkých půdách. Životnost obilek v půdě kolísá od 3 do 8 let i více – dle půdního druhu a mikrobiální aktivity půdy. Základním způsobem šíření ovsa hluchého je vysemenění obilek na stanovišti, šíří se i osivem obilnin, statkovými hnojivy, přejíždějícími žacími mlátičkami, slámou aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Domácí je v Evropě, severní Africe, Habeši, Asii. Zavlečen do celé Ameriky. U nás je zvláště intenzivně rozšířen na těžkých půdách v nižších oblastech, kde obilky vydrží v půdě déle životné. Roste na polích, úhorech, rumištích. Na orné půdě zapleveluje obilniny (především jarní), luskoviny, silážní kukuřici, okopaniny. Patří mezi velmi nebezpečné plevele s vysokou konkurenční schopností.
BBCH 00 BBCH 13 BBCH 55 BBCH 69 BBCH 89 BBCH 89 detail báze listové čepele detail báze listové čepele