Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 34.239.176.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 31
Česká verze  English version  Deutsche Version

Cardaria draba (L.) DESV.

Vesnovka obecná

Vědecká synonyma: Lepidium draba L.
Česká synonyma: Řeřicha vesnovka
Anglický název: Hoary cress,
pepperweed whitetop
Slovenský název: Vesnovka obyčajná
Německý název: Pfeilkresse
Kód Bayer (EWRS): CADDR
Čeleď: Brassicaceae / Brukvovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Vytrvalý, obvykle šedavě chlupatý, hlubokokořenící, výběžkatý plevelný druh. V půdě vytváří bohatě větvený systém vodorovných a svislých kořenových výběžků, zasahujících až přes 4 m do spodiny. Lodyhy jsou přímé, (20 -) 30 – 50 (- 70) cm vysoké, hustě olistěné, slabě hranaté, krátce přitiskle chlupaté. Přízemní a dolní lodyžní listy jsou obvejčité, chobotnaté až lyrovité, v době květu obvykle zaschlé; střední a horní lodyžní listy jsou podlouhle eliptické nebo podlouhlé, srdčitě střelovitou bází objímavé, na okraji obvykle mělce oddáleně chobotnatě zubaté, celé krátce šedavě chlupaté. Květy jsou v hustých chocholíkovitých latách. Jsou drobné, pravidelné, oboupohlavné, dvouobalné, čtyřčetné; bílé korunní lístky jsou delší než otevřené lístky kališní. Srdčité, lysé, síťovité, dlouze stopkaté šešulky, ukončené dlouhou čnělkou, obsahují často jedno semeno, v obrysu oválné, 1,5 – 2 mm dlouhé, obvykle zřetelně zploštělé, matné, červenohnědé až hnědé, obvykle se šedým povlakem, který je za vlhka silně lepivý.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se generativně i vegetativně. Na neobdělávané půdě se intenzivně rozmnožuje semeny. Kvete od května do července a na jedné rostlině se vytváří až několik tisíc semen. Zralá semena jsou málo klíčivá a přezimováním v půdě se klíčivost značně zvyšuje. Klíčí nejlépe z hloubky do 2 cm. Semena se šíří osivem, půdou, nářadím, kompostem i zvířaty (exozoochorně). Na obdělávaných půdách převládá rozmnožování vegetativní částmi křehkých kořenových výběžků, které se rozrůstají po obvodu plochy. Roznáší se nářadím, komposty, půdou aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Původně rozšířena pravděpodobně jen ve Středozemí a jihozápadní a střední Asii. Dnes je zdomácnělá na celém světě. U nás se vyskytuje hojně v teplejších a nižších oblastech celého státu, ve vyšších polohách roztroušeně či přechodně, na horách chybí. Roste v příkopech a na okrajích cest, náspech a kolejištích železničních tratí, rumištích, kompostech, navážkách a skládkách, výsypkách a haldách, polích, úhorech, sadech, chmelnicích a vinicích, ruderalizovaných trávnících aj. Především na sušších stanovištích. Zapleveluje všechny plodiny jednoleté, víceleté i vytrvalé kultury. Patří mezi méně významné plevele. V současné době se na orné půdě vyskytuje ojediněle na okrajích polí, častější je v sadech, chmelnicích a vinicích. V pícninách zhoršuje kvalitu píce. Semena chutnají palčivě a dobách nouze sloužila jako náhražka pepře.
BBCH 00 BBCH 14 - vegetativní BBCH 19 BBCH 35 BBCH 51 BBCH 65 BBCH 85 BBCH 85