Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.235.60.197
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 39
Česká verze  English version  Deutsche Version

Capsella bursa-pastoris (L.) MED.

Kokoška pastuší tobolka

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Shepherd’s-purse
Slovenský název: Kapsička pastierska
Německý název: Gemeines Hirtentäschel,
Hirtentäschelkraut
Kód Bayer (EWRS): CAPBP
Čeleď: Brassicaceae / Brukvovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý nebo dvouletý plevelný druh. Kořen je vřetenovitý, silně větvený. Lodyha je bohatě větvená, (2 -) 5 – 30 (- 40) cm vysoká a rostlina si vždy ponechává přízemní listovou růžici. Listy v přízemí jsou řapíkaté, kracovitě peřenosečné až celokrajné. Lodyžní listy jsou přisedlé, objímavé, se střelovitě zakončenou bází. Drobné, oboupohlavné květy jsou uspořádány v bohatých hroznovitých květenstvích. Květy mají bílé korunní lístky a odstávající lístky kališní. Plody jsou zploštělé šešulky, trojúhelníkovitého tvaru, které obsahují až přes 20 drobných semen. Barva semen je žlutohnědá až červenohnědá, semena jsou 0,8 – 1 mm dlouhá, podlouhle elipsoidní, téměř hladká.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od časného jara do pozdního podzimu a někdy i za mírné zimy. Na jedné rostlině se vytváří několik tisíc semen, která mají nepravidelně dlouhou dormanci a postupně klíčí a vzcházejí z povrchových vrstev půdy během celé vegetace. Mohou klíčit i při velmi nízkých teplotách. Zralá semena snadno vypadávají a obohacují půdní zásobu semen na stanovišti. Dále se šíří statkovými hnojivy, komposty a pěstebními substráty.
Rozšíření a hospodářský význam: Původně pravděpodobně jen ve Středozemí, dnes rozšířená téměř v celém světě. U nás se vyskytuje ve všech výrobních oblastech a na všech půdách. Roste na polích, zahradách, rumištích, v pařeništích, sklenících, na kompostových navážkách, v ruderalizovaných trávnících, na okrajích cest a silnic, kolem lidských sídlišť aj. Na polích je nejvíce rozšířena v okopaninách, zelenině, víceletých pícninách, řepce, obilninách i kukuřici. Je trvalou součástí meziporostního období na polích a zahradách, kde během krátké doby dozraje a vysemení. Patří mezi méně nebezpečné plevele. Je hostitelem četných chorob a škůdců brukvovitých rostlin.
BBCH 00 BBCH 14 BBCH 17 BBCH 19 BBCH 19 BBCH 65 BBCH 73 BBCH 89