Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.233.221.90
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 40
Česká verze  English version  Deutsche Version

Daucus carota L.

Mrkev obecná

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Wild carrot,
common carrot
Slovenský název: Mrkva obyčajná
Německý název: Möhre,
Wilde Möhre
Kód Bayer (EWRS): DAUCA
Čeleď: Apiaceae / Miříkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Dvouletá (zřídka jednoletá nebo víceletá), charakteristicky páchnoucí rostlina. V půdě vytváří tence vřetenovitý, větvený, bílý nebo žlutobílý kořen. Lodyha přímá, rýhovaná, (5 -) 20 - 70 ( - 150) cm vysoká, štětinatě chlupatá, někdy nahoře větvená, vyrůstá druhým rokem z přízemní růžice, jejíž listy spolu s dolními lodyžními listy jsou žlábkovitě řapíkaté, čepel je v obrysu trojúhelníkovitá až vejčitá, 2 – 3x lichozpeřená, lístky posledního řádu eliptické, do široce čárkovitých, špičatých úkrojků peřenosečné. Horní listy jsou menší, méně dělené a přisedlé malými pochvami. Složené okolíky s velkými obaly (3sečné až peřenosečné listeny) a celistvými, zřídka 3sečnými obalíčky, jsou za květu ploché, za plodu však nálevkovitě až kulovitě stažené a uvnitř uzavírají plody. Květy jsou zpravidla oboupohlavné (jen zřídka v postranních okolících pouze samčí), většinou bílé, prostřední květ okolíku bývá zbarven tmavofialově. Plodem jsou ostnité dvojnažky, které se rozpadají na 2 samostatné nažky, 2 - 3 mm dlouhé, šedožluté až šedohnědé, ostnité.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se zpravidla generativně nažkami. Kvetení probíhá od června do srpna a jednotlivě až do podzimu. Jedna rostlina vytváří průměrně asi 6 000 semen. Po uzrání jsou nažky málo klíčivé a teprve v následujícím jaru po přezimování v půdě se klíčivost zvyšuje. Klíčí nejlépe v hloubce 1 – 2 cm. Vegetativně se nerozmnožuje, neboť pupeny jsou pouze na hlavě kořene. Šíří se do nejbližšího okolí vypadáváním semen, možné je i endozoochorní šíření, dále též osivem, nářadím, komposty, půdou, neočištěnými pytli (nažky jsou zachycené na tkanivu).
Rozšíření a hospodářský význam: Kosmopolit, roste v Evropě (kromě nejsevernější části), severní a východní Africe, západní Asii až po Indii, střední Asii. Zavlečená v Americe, v jižní Africe, v Austrálii a na Novém Zélandu. U nás rozšířená na většině území, s různou hustotou výskytu (údaje poněkud hojnější z východní poloviny Čech a jižní poloviny Moravy), ve vyšších polohách méně. Vyskytuje se na suchých stráních, mezích, loukách a pastvinách, na náspech, v příkopech a dalších ruderálních stanovištích s nezapojenou vegetací. Na půdách čerstvě vlhkých až suchých, živinami a bázemi bohatých. Výrazně světlomilný typ. Škodí hlavně v travních porostech, především tam, kde není dostatečná konkurence travních druhů, či ve víceletých polních pícninách. V jednoletých plodinách se neuplatňuje, nesnáší orbu. Jedná se o významný plevel v travních porostech, zhoršuje kvalitu píce a sušení. Kromě zde popisované plevelné subspecie carota u nás roste ještě subsp. sativus, která se hojně pěstuje v polních nebo zahradních kulturách jako kořenová zelenina nebo zřídka jako krmivo. Má hlavní kořen zesílený, válcovitý nebo úzce kuželovitý, zpravidla nevětvený, dužnatý, oranžový, někdy žlutý nebo červený, jen zřídka bílý.
BBCH 00 BBCH 13 BBCH 15 BBCH 36 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 79