Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.192.20.240
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 27
Česká verze  English version  Deutsche Version

Euphorbia helioscopia L.

Pryšec kolovratec

Vědecká synonyma: Tithymalus helioscopia (L.) HILL
Česká synonyma:
Anglický název: Sun spurge
Slovenský název: Mliečnik kolovratcový
Německý název: Sonnenwend-Wolfsmilch,
Sonnen Wolfsmilch
Kód Bayer (EWRS): EPHHE
Čeleď: Euphorbiaceae / Pryšcovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý, při poranění silně mléčící plevelný druh, s jednoduchým kůlovým kořenem. Lodyha je (6 -) 10 – 40 (- 60) cm vysoká, přímá, válcovitá, nevětvená nebo na bázi nejčastěji se 2 postranními lodyhami, lysá nebo roztroušeně odstále chlupatá, zelená nebo tmavofialově zbarvená. Listy jsou střídavé, přisedlé, čepel je klínovitě obvejčitá až kopisťovitá, v dolní části celokrajná, v horní polovině na okrajích pilovitá, na vrcholu zaokrouhlená až mírně vykrojená. Listy se směrem k vrcholu zvětšují a postupně opadávají. Květenství tvoří lichookolík, podepřený listeny, s větvemi vidličnatě větvenými. Podpůrné listeny lichookolíků jsou velké, široce obvejčité až obvejčité, podobné listům lodyžním. Květy jsou oboupohlavné. Plodem je lysá, hladká nebo na povrchu jemně tečkovaná, kulovitá tobolka. Semena jsou vejcovitá, 1,8 – 2,2 (- 2,5) mm dlouhá, hnědavá, na povrchu jemně dolíčkatě prolamovaná; na břišní straně mají šev, na bázi kožovité masíčko (karunkulum).
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvetení probíhá od května do pozdního podzimu a na jedné rostlině se vytváří až přes 500 semen, která mají dlouhou dormanci. Klíčí zpravidla až druhým rokem po promrznutí v půdě, nejlépe v hloubce do 3 cm. V ulehlé půdě si udržuje klíčivost několik let. Semena jsou při pukání tobolek vymršťována do okolí, šíří se též nevyčištěným osivem, statkovými hnojivy, posklizňovými zbytky. Semena rozšiřují též mravenci (myrmekochorie).
Rozšíření a hospodářský význam: Evropa, Asie kromě tropických oblastí, severní Afrika. Zavlečen do Severní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland. U nás se vyskytuje na celém území státu, nejvíce v nižších polohách na úrodnějších půdách. Roste na polích, zahradách, častý je i na rumištích, kompostech, pařeništích, sklenících apod. Je světlomilný a nejčastěji zapleveluje plodiny, které nevytvářejí zapojené porosty (okopaniny, zeleniny). Jedná se o méně významný plevel s menší konkurenční schopností. V dobře zapojených porostech se neprosadí. Obtížný zejména v zahradnických podnicích. Je jedovatý.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 17 BBCH 22 BBCH 22 BBCH 65 BBCH 73 BBCH 75