Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 31
Česká verze  English version  Deutsche Version

Conyza canadensis (L.) CRONQUIST

Turanka kanadská

Vědecká synonyma: Erigeron canadensis L.
Česká synonyma: Turan kanadský
Anglický název: Canadian fleabane,
fleabane
Slovenský název: Turanec kanadský
Německý název: Kanadisches Berufkraut
Kód Bayer (EWRS): ERICA
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý, odstále chlupatý plevelný druh s kůlovým kořenem. Lodyha je přímá, 10 – 150 cm vysoká, nahoře bohatě rozvětvená, často dřevnatějící. Listy jsou střídavé, nedělené, velmi četné, úzké; dolní až 10 x 1 cm, obkopinaté, oddáleně zubaté, zúžené v řapík, záhy opadavé; horní listy čárkovité, přisedlé, celokrajné. Drobné úbory, 3 – 5 mm v průměru, jsou uspořádány v bohatých latách. Okrajové jazykovité květy úboru jsou bílé až načervenalé a málo přesahují zákrov, terčovité květy jsou nažloutle bílé. Nažky jsou protáhlé, k bázi zúžené, 1 mm dlouhé, barva žlutá, na vrcholu s chmýrem 3x delším než nažka.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od června do pozdního podzimu a na jedné rostlině dozrává až několik desítek tisíc nažek (dokonce až přes 100 000), které jsou ihned schopny klíčení a mohou se šířit větrem a vodou na velké vzdálenosti. Šíří se též balíčkovanou sadbou, nářadím, železniční dopravou aj. Vzchází převážně z povrchu půdy během celého roku. Rostliny vyklíčené na podzim přezimují ve formě přitisklých listových růžic.
Rozšíření a hospodářský význam: Původní je v Severní Americe a v Evropě se šíří od 17. století. Dnes kosmopolitní. U nás je hojně rozšířená po celém území od nížin až do horských poloh. Vyhledává zejména písčitá a sušší stanoviště. Je to však velmi otužilý a houževnatý druh, který není v půdě vybíravý a roste i na stanovištích velmi neúrodných. Zde vytváří často i jedince jen několik centimetrů vysoké a někdy i jednoúborné. Vyskytuje se nejčastěji na okrajích cest, silnic, železnic, mezi dlažbou, na rumištích, úhorech, lesních pasekách a díky získané rezistenci vůči triazínovým herbicidům se stala velmi škodlivým plevelem ve vinicích, sadech, v kulturách jahodníků apod. Je nejrozšířenějším druhem lemových společenstev, kde jsou často používány triazínové herbicidy a pronikají tam posypové sole ze silnic a dálnic. V jednoletých polních plodinách se většinou neuplatní.
BBCH 00 BBCH 16 BBCH 19 BBCH 35 BBCH 65 BBCH 89