Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 30
Česká verze  English version  Deutsche Version

Fumaria officinalis L.

Zemědým lékařský

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Common fumitory
Slovenský název: Zemedym lekársky
Německý název: Gemeiner Erdrauch
Kód Bayer (EWRS): FUMOF
Čeleď: Fumariaceae / Zemědýmovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý, lysý, většinou sivozelený plevelný druh s bohatě větveným mělkým kůlovým kořenem. Lodyha je přímá nebo vystoupavá, větvená, 10 – 30 (- 50) cm vysoká. Listy řapíkaté, 2x zpeřené, lístky řapíčkaté, dlanitě a zpeřeně dělené v 2 – 3 mm široké úkrojky. Květy jsou souměrné, oboupohlavné a jsou sestaveny do bohatých hroznů. Kališní lístky jsou vejčitě kopinaté, užší než koruna. Koruna je purpurově růžová, bledě růžově červená, řidčeji bělavě růžová, na vrcholu tmavě (někdy skoro černavě) purpurová. Plodní stopky jsou 2 – 5 mm dlouhé, poměrně tlusté, přímo odstálé. Listeny úzce kopinaté, zdéli 1/2 (až stejně dlouhé) plodních stopek. Plody jsou jednosemenné nažky, kulovitě ledvinovité, 1,7 – 2,6 mm dlouhé a 1,8 – 2,8 mm široké, na povrchu hrubě svraskalé, zelené až žlutohnědé, na vrcholu poněkud vmáčklé (případně v menším měřítku i uťaté nebo se sotva zřetelnou kratičkou a tupou špičkou), pod vrcholem s 2 protilehlými okrouhlými jamkami.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od května do podzimu a na jedné rostlině dozrává 300 – 1 600 semen, která jsou dlouze dormantní a postupně klíčí z povrchových vrstev půdy (do 4 cm) během celého roku. Klíční rostliny snadno přezimují. Semena zůstávají v půdě dlouho životná.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířen ve Středozemí, celé Evropě, na východ až po Západosibiřskou nížinu a Kaspické moře, dále Madeira, Kanárské ostrovy. Adventivně se vyskytuje také v Severní a Jižní Americe. U nás se vyskytuje hojně a víceméně souvisle od nížin až po horní hranici polních kultur, na horách vzácně či ojediněle zavlékán. Roste na polích, úhorech, zahradách, sadech, parcích, rumištích, řidčeji v ruderalizovaných křovinách. Nejčastěji se vyskytuje na úrodných půdách. Zapleveluje zvláště okopaniny, zeleniny, sady, okrasné zahrady aj. plodiny s řidším zápojem, neboť je velmi světlomilný a zapojené porosty obilnin a víceletých pícnin nesnáší. Patří mezi méně nebezpečné plevele. Pokud se vyskytne v píci, je velmi jedovatý a způsobuje zažívací poruchy u zvířat. V lidovém lékařství se sbírá kvetoucí nať pro přípravu odvarů a léčivých čajů. Obsahuje žluté a zelené barvivo, kterým se dříve barvila vlna.
BBCH 00 BBCH 13 BBCH 31 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 79