Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 27
Česká verze  English version  Deutsche Version

Galeopsis tetrahit L.

Konopice polní

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Common hemp-nettle
Slovenský název: Konopnica napuchnutá
Německý název: Stechender Hohlzahn,
Gemeine Hanfnessel,
Gemeiner Hohlzahn
Kód Bayer (EWRS): GAETE
Čeleď: Lamiaceae / Hluchavkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý časný jarní plevelný druh. Kořen krátký, větvený. Lodyha 50 – 90 (- 120) cm vysoká, ve dvou nejnižších uzlinách někdy s adventivními kořeny, odzdola často větvená, hustě štětinatě chlupatá, zejména na ztlustlinách pod uzlinami. Vstřícné listy jsou řapíkaté, podlouhle vejčité až kopinaté, na okraji pilovitě vroubkované, chlupaté. Světle nachové nebo žlutavě bílé květy jsou směstnány do hustých úžlabních lichopřeslenů. Kalich je zvonkovitý, s 5 dlouhými, ostnitě špičatými zuby. Tvrdka je 3 až 3,5 mm dlouhá, v obrysu skoro vejčitá, k základně zúžená, břišní stěna vyklenutá, povrch je hladký, matný, barva šedohnědá, s nepravidelně tmavými skvrnami.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od července do září. Na jedné rostlině dozrává průměrně 100 – 600 plodů (i více), které snadno vysemeňují ještě před sklizní plodiny a zůstávají v půdě životné několik let. Tvrdky klíčí a vzcházejí hromadně brzo zjara a nepravidelně během celé vegetační doby. Vedle přirozeného vysemeňování na stanovišti se síří též osivem či statkovými hnojivy.
Rozšíření a hospodářský význam: Evropský druh, synantropně v Severní Americe. U nás se hojně vyskytuje na celém území státu. Roste hojně v prosvětlených lesích a jejich lemech, na lesních mýtinách a pasekách, v příkopech u silnic a cest, na mezích, rumištích, v sídlištních biotopech, na polích. Vyskytuje se zejména na sušších lehčích půdách, zásaditých i kyselých, od nížin do horského stupně. Zapleveluje jarní obiloviny, len, okopaniny (zvláště brambory) a zahradní plodiny. Může se vyskytovat i v prořídlých ozimech. Patří mezi velmi nebezpečné plevele se silnou konkurenční schopností.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 14 BBCH 35 BBCH 67 BBCH 67 BBCH 89 BBCH 89