Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.233.242.67
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 23
Česká verze  English version  Deutsche Version

Chenopodium album L.

Merlík bílý

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Fat-hen,
lamb’s quarters
Slovenský název: Mrlík biely
Německý název: Weißer Gänsefuß
Kód Bayer (EWRS): CHEAL
Čeleď: Chenopodiaceae / Merlíkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý, značně proměnlivý, pomoučený až slabě pomoučený plevelný druh, s tuhým kůlovým, často větveným kořenem. Lodyha vzpřímená, 10 – 70 (- 150) cm vysoká, šikmo odstále, často také chudě větvená, nevýrazně vícehranná, rýžkovaná, tmavě olivově zelená, žlutozeleně, někdy také načervenale pruhovaná. Listy střídavé, řapíkaté, čepel dolních a středních listů kosníkovitá, kosníkovitě vejčitá až kosočtverečně kopinatá, nepravidelně k ostře zubatá; čepel horních listů kopinatá až úzce kopinatá, oddáleně nepravidelně drobně zubatá až celokrajná. Drobné, oboupohlavné, zřídka jednopohlavné květy, mají zřetelné, drobné pětičetné okvětí, jsou shloučeny v klubíčka a tvoří lichoklasnatá až licholatnatá květenství. Plody jsou drobné, heterokarpické, okrouhlé, 1,2 – 1,4 mm dlouhé, čočkovitého tvaru se zahnutým hrbolkem (kořínkem) na obvodu. Nejčastěji jsou i po dozrání kryty v pěticípém okvětí. Semena černá, lesklá, nebo hnědavá až nažloutlá, často nedozrálá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od června do září. Na jedné rostlině dozrává 200 – 20 000 nažek (ale i přes 100 000, na kompostu dokonce až přes 500 000 nažek), které mají nestejně dlouhou dormanci a nepravidelnou klíčivost. Nejlépe vzchází z povrchu půdy nebo z hloubky asi do 2 cm. Klíční rostliny se objevují již velmi brzo zjara, ale hromadně vzchází až při vyšších teplotách půdy, často až do pozdního podzimu. Šíří se osivem, statkovými hnojivy, kompostem aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Je udáván z celého světa, s těžištěm výskytu v mírném pásmu. Je hojně rozšířen v celém našem státě od nížin až do hor. Nitrofilní druh. Patří k nejrozšířenějším a nejnebezpečnějším plevelům širokořádkových plodin polí, zahrad a ostatních obdělávaných ploch. Zapleveluje všechny plodiny, zvláště okopaniny a zeleninu, ale taktéž významně i prořídlé obiloviny. Je často hlavní součástí tzv. druhotného zaplevelení. Patří k nejvýznamnějším ruderálním druhům – hojně roste na rumištích, kompostech, polních hnojištích, pustých místech aj. Je rovněž nejrozšířenějším druhem v půdní zásobě semen plevelů.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 14 BBCH 18 BBCH 32 BBCH 35 BBCH 65 BBCH 79 BBCH 85