Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 18.206.13.28
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 12
Česká verze  English version  Deutsche Version

Lactuca serriola L.

Locika kompasová

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Prickly lettuce,
kompass lettuce
Slovenský název: Šalát kompasový
Německý název: Kompaß-Lattich,
Wilder Lattich
Kód Bayer (EWRS): LACSE
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá nebo dvouletá rostlina, při poranění silně mléčící, zakořeňující v půdě zpravidla šikmým kůlovým kořenem s četnými postranními kořeny. Na jaře vyrůstá z přízemní listové růžice přímá, lysá nebo dole štětinatá, bělavá, 30 – 150 (- 180) cm vysoká lodyha. Nahoře přechází v latovité květenství. Střídavé, tuhé, sivozelené listy mají čepel slabě kracovitou, peřenolaločnou, s úkrojky trojboce kopinatými, osténkatě zubatými. Naspodu přisedají listy hrálovitě přisedlou spodinou. Na rubu zejména dolních listů je na střední žíle charakteristická řada ostnů. Lodyžní listy jsou obvykle postaveny do svislé roviny ve směru severojižním. Lodyžní listy přecházejí v květenství ve stále se zmenšující kopinaté podpůrné listeny, přisedlé střelovitou spodinou, z jejichž úžlabí vyrůstají šikmoodstálé větve květenství, nesoucí postranní i koncové květní úbory. Jejich vejčité, střechovité zákrovy mají na lůžku přes 10 jazykovitých, oboupohlavných, bledožlutých kvítků, sušením modrajících, jež jsou asi o polovinu delší nežli zákrov. Plodem jsou ochmýřené nažky, 3 mm dlouhé, obvejčité, zploštělé, hnědavé, podélně žebernaté.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete od července do září a na jedné rostlině dozrává až několik tisíc nažek, jež jsou větrem roznášeny do širokého okolí. Jejich klíčivost je po dozrání vysoká, vzchází velmi dobře z povrchu půdy.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířena v jižní a mírné Evropě, severní Africe, Sibiři až po Altaj a z Orientu až po Himaláj. Zavlečena do Severní Ameriky. U nás roste především v teplejších oblastech celého státu podle komunikací, na rumištích, výslunných kamenitých svazích, skalách, náspech, mezích aj. Na zemědělské půdě se vyskytuje v sadech a jiných vytrvalých kulturách, na orné půdě zejména v obilninách, řepce, víceletých pícninách aj. Dává přednost půdám suchým, výhřevným, živným, zásaditým. V oblastech se silným výskytem patří mezi nebezpečné plevele, její význam v současnosti narůstá. Snižuje kvalitu píce a ohrožuje zdraví zvířat (jedovaté hořké mléko a silně dřevnaté lodyhy s ostnitými listy).
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 17 BBCH 31 BBCH 33 BBCH 35 BBCH 65 BBCH 89 BBCH 89