Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 31
Česká verze  English version  Deutsche Version

Lamium purpureum L.

Hluchavka nachová

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Red dead-nettle
Slovenský název: Hluchavka purpurová
Německý název: Purpurrote Taubnessel,
Rote Taubnessel
Kód Bayer (EWRS): LAMPU
Čeleď: Lamiaceae / Hluchavkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý nebo dvouletý plevelný druh. Vytváří slabší kůlový kořen s četnými postranními kořeny. Lodyhy jsou přímé až vystoupavé, čtyřhranné, dole větvené, lysé, fialově naběhlé, 10 – 20 (- 30) cm vysoké. Listy jsou vstřícné, dlouze řapíkaté, okrouhle srdčité až trojboce vejčité s vroubkovaným okrajem. Květy jsou souměrné, dvojobalné, oboupohlavné a tvoří husté lichopřesleny v úžlabí nejvyšších listů, které jsou zpravidla menší a nafialovělé. Koruna je růžově purpurová, vzácně bílá, kalich je trubkovitý, pětižilný, do poloviny rozeklaný v pět kopinatých zubů. Plodem jsou trojboké tvrdky, 2 – 2,5 mm dlouhé, šedavé, drobně bíle bradavčité, s masíčkem. Jsou uloženy po čtyřech na dně kalicha, z něhož po dozrání snadno vypadávají.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Rostliny kvetou od časného jara do pozdního podzimu. Na jedné rostlině dozrává až několik set tvrdek (400). Jejich dormance je velmi variabilní v závislosti na klimatických podmínkách při dozrávání. Postupně klíčí a vzcházejí během celého roku, nejlépe z hloubky do 3 cm. V půdě si udržuje klíčivost i několik let. Do polních podmínek jsou tvrdky zanášeny osivem, statkovými hnojivy, ale především vysemeněním na stanovišti a postupným vzcházením z půdní zásoby. K rozšiřování může napomáhat i přenášení mravenci (myrmekochorie), kteří vyhledávají bělavé až nažloutlé masíčko na spodní straně tvrdek.
Rozšíření a hospodářský význam: Pochází ze západní Asie, rozšířena v Evropě a severní Africe. Zavlečena do Ameriky. U nás je velmi rozšířeným plevelným druhem od nížin až po horské polohy. Vyskytuje se na všech půdách, s optimem na půdách minerálně a humusem dosti bohatých, kypřených. Zapleveluje pole i zahrady, sady, úhory, rumiště. Nejčastěji zapleveluje víceleté polní pícniny, okopaniny, příp. prořídlé obiloviny. Díky vzcházení během celého roku je nejnebezpečnější v okopaninách, zelenině, v pařeništích, sklenících apod. Patří mezi méně nebezpečně plevelné druhy. Je to rostlina medonosná.
BBCH 00 BBCH 14 BBCH 14 BBCH 35 BBCH 67 BBCH 67 BBCH 81