Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 32
Česká verze  English version  Deutsche Version

Lapsana communis L.

Kapustka obecná

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Nipplewort
Slovenský název: Lýrovka obyčajná
Německý název: Gemeiner Rainkohl
Kód Bayer (EWRS): LAPCO
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý ozimý plevelný druh. Kořen kůlový, bohatě větvený. Lodyha je přímá, hranatá, bohatě větvená, 10 – 125 cm vysoká. Listy jsou střídavé, velmi tvarově proměnlivé. Dolní listy jsou dlouze řapíkaté, lyrovité, ukončené vejčitým, mělce vykrojeným úkrojkem; střední listy jsou krátce řapíkaté, menší; hořejší listy jsou kopinaté, přisedlé klínovitou bází. Květní úbory jsou dlouze stopkaté, sestavené do bohatých, řídkých lat. Úbor má lysé lůžko a pouze jazykovité květy, se světle žlutou korunou. Nažky jsou až 4,5 mm dlouhé, protáhlé, prohnuté, podélně žebernaté, dole zašpičatělé, nahoře límcovité. Povrch je mírně lesklý, barva šedožlutá až šedohnědá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvetení probíhá od května do září. Na jedné rostlině se vytváří průměrně 400 - 800 nažek, které klíčí velmi nepravidelně během celé vegetační doby, nejčastěji z povrchových vrstev půdy. V půdě nevydrží dlouho životné a pokud je omezen základní zdroj šíření, tj. vysemenění, zavlečení osivem, statkovými hnojivy, balíčkovanou sadbou apod., poměrně brzo z daného stanoviště ustupuje.
Rozšíření a hospodářský význam: Domácí v Evropě, severní Africe, západní Asii. Zavlečena do Severní Ameriky. U nás rozšířena v celém státě od nížin do horských oblastí, roste na všech půdách, zvláště na vlhkých, živných, humózních, písčitých až hlinitých. V suchých oblastech je vzácnější. Roste na polích, zahradách, ve vlhkých lesích, na pasekách, u cest, rumištích apod. Zapleveluje především ozimé obiloviny, luskoviny, okopaniny, vytrvalé pícniny. Na polích roste většinou jednotlivě. Patří mezi méně nebezpečné plevele. Dříve byla považována za rostlinu léčivou. Mladých rostlin se může používat jako zeleniny.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 15 BBCH 51 BBCH 51 BBCH 63 BBCH 95