Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.200.117.166
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 32
Česká verze  English version  Deutsche Version

Tripleurospermum inodorum (L.) SCHULTZ-BIP.

Heřmánkovec nevonný

Vědecká synonyma: Matricaria inodora L.,
Matricaria perforata MÉRAT,
Matricaria maritima subsp. inodora (L.) SOÓ
Česká synonyma: Heřmánek nevonný,
Heřmánkovec přímořský nevonný
Anglický název: Scentless mayweed
Slovenský název: Parumanček nevoňavý
Německý název: Geruchlose Kamille
Kód Bayer (EWRS): MATIN
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý ozimý plevelný druh. Má jednoduchý až větvený kůlový kořen. Lodyha je větvená, přímá až poléhavá, dorůstá výšky až přes 150 cm. Listy jsou střídavé, přisedlé, v obrysu vejčité, dvakrát až třikrát peřenosečné v nitkovité úkrojky, na rubu žlábkovité. Květní úbory jsou dlouze stopkaté, často o průměru až 4 cm. Souměrné okrajové květy jsou jazykovité, jednopohlavné (samičí), bílé, rovnoměrně rozložené. Terčové květy jsou pravidelné, trubkovité, zlatožluté a oboupohlavné. Lůžko úboru je polokulovité, plné, lysé. Nažky jsou klínovité, matné, drsné, 2 mm dlouhé, na vrcholu límcovitě rozšířené. Na hřbetní straně jsou dvě okrajová žebra, na břišní straně jsou tři podélná, světlá žebra.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Rostliny kvetou od června do pozdního podzimu a na jedné rostlině se vytváří až několik desítek tisíc nažek i více (jedna normální rostlina může dát až 50 000 nažek, ale udávají se i rostliny s 210 000 nažek). Nažky mají nepravidelnou dormanci a vydrží v půdě životné často více než 5 let. Vzcházejí postupně během celého roku z povrchu půdy a z povrchových vrstev v hloubce 2 až 3 cm. Hlavním zdrojem šíření jsou vysemeňující rostliny na stanovišti. Šíří se též osivem, statkovými hnojivy a vodou.
Rozšíření a hospodářský význam: Domácí je v Evropě a v mírné Asii. Zavlečen i do Severní Ameriky. Je jedním z nejrozšířenějších a nejobtížnějších plevelů našeho státu od nížin až po horské polohy. Snáší všechny podmínky, od suchých, chudých, písčitých půd až po vlhké, živinami bohaté lokality. Preferuje půdy s nízkým obsahem vápníku. Zapleveluje v podstatě všechny plodiny, především ozimé obiloviny a ostatní ozimé plodiny, okopaniny a víceleté pícniny. Méně častý je v jařinách.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 16 BBCH 23 BBCH 32 BBCH 37 BBCH 65 BBCH 93