Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.200.117.166
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 44
Česká verze  English version  Deutsche Version

Silene latifolia POIRET

Silenka širolistá

Vědecká synonyma: Melandrium album (MILL.) GARCKE
Česká synonyma: Knotovka bílá
Anglický název: White campion
Slovenský název: Knôtovka biela
Německý název: Weiße Lichtnelke
Kód Bayer (EWRS): MELAL
Čeleď: Caryophyllaceae / Hvozdíkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Víceletá, řidčeji jednoletá , dvoudomá rostlina s převážně generativním způsobem rozmnožování. Vytváří v ornici bohatě větvený kořenový systém, jehož výběžky zasahují do podorničních vrstev. Lodyha většinou na bázi s četnými sterilními růžicemi listů a alespoň v horní části větvená, chlupatá, 25 – 80 cm vysoká. Listy s dobře zřetelnou žilnatinou, hustě měkce chlupaté, přízemní eliptické až obvejčité, řidčeji vejčité nebo kopinaté; lodyžní eliptické nebo kopinaté až vejčitě kopinaté, špičaté, přisedlé. Květenství nepravidelný vidlan přecházející ve vijan. Květy jednopohlavné, často poněkud nicí; kalich chlupatý a žláznatý, u samčích květů trubkovitý až v obrysu úzce eliptický, 15 – 20 mm dlouhý, 10 žilný, často nafialovělý, u samičích květů kuželovitý až vejcovitý (za květu nafouklý, za plodu vyplněný tobolkou), 18 – 28 mm dlouhý, 20 žilný, většinou zelený. Čepel korunních lístků dvouklaná, bílá, vzácně světle růžová, semeník na vrcholu s 5 čnělkami. Široce vejčitá tobolka, obalená vytrvalým kalichem, 11 –17 mm dlouhá, 10 zubá, obsahuje četná 1,3 – 1,5 mm dlouhá, ledvinovitá až kulovitě ledvinovitá semena, s bradavkovitými vyvýšeninami, jež jsou na bázi zubaté a mají okrouhlé špičky. Barva semen je šedá až tmavošedá s kovově modrým nádechem.
Reprodukce a šíření: Kvete od května do pozdního podzimu, květy se otvírají zpravidla odpoledne. Na jedné rostlině dozrává až několik tisíc semen. Dozrálá semena jsou dobře klíčivá, masově v půdě klíčí až v příštím jarním období, nejvýše z hloubky 4 cm. Vegetativně se rozmnožuje částmi kořenů vytrvalého spodku, na nichž jsou četné adventivní pupeny. Nové zaplevelování bývá způsobeno převážně semeny, jež jsou na pole zanášena nejčastěji nevyčištěným osivem jetelovin, někdy i jiných plodin, dále hnojem, nářadím a dalšími cestami.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířená v Evropě, severní Africe, na Sibiři, druhotně na Dálném Východě, v Severní Americe, snad i v Austrálii. U nás se vyskytuje hojně v teplejších a středních polohách celého území, v horách roztroušeně. Roste na rumištích, pustinách, na úhorech, podél cest, na polích. Převážně na hlubších půdách bohatých dusíkem. Obtížným plevelem je při větším zaplevelení zejména ve víceletých pícninách, jež nejen potlačuje v rozvoji, ale též snižuje kvalitu píce a zvířata ji nerada přijímají.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 19 BBCH 37 BBCH 63 BBCH 65 BBCH 89