Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.200.117.166
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 35
Česká verze  English version  Deutsche Version

Poa annua L.

Lipnice roční

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Annual meadow-grass,
annual bluegrass
Slovenský název: Lipnica ročná
Německý název: Einjähriges Rispengras
Kód Bayer (EWRS): POAAN
Čeleď: Poaceae / Lipnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Drobná, jednoletá i víceletá, lysá, volně trsnatá tráva, s jemnými svazčitými kořeny. Stébla jsou 5 – 30 cm vysoká, slabě zploštělá, po odkvětu poléhavá nebo vystoupavá, hladká. Listové pochvy jsou hladké, slabě zploštělé, jazýček dolních listů 0,5 – 1 mm, u horních listů 2 (-4)mm dlouhý, ouška chybějí (obr.). Listové čepele jsou ploché s dvojrýžkou, často příčně svraskalé. Lata je řídká, obvykle jednostranná, větévky přímo odstálé, hladké, klásky zelené, po celé délce větévek, 3 – 5 květé. Pluchaté obilky, 1,5 mm dlouhé a 0,4 mm široké, mají jemně rýhovanou pluchu s blanitým okrajem, jsou kopinaté, hnědavé.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od nejčasnějšího jara až do nástupu zimy (březen až listopad) a na jedné rostlině postupně dozrává několik set obilek (100 – 800), s velice krátkou dormancí. Vzchází nejlépe z povrchu půdy. Životnost obilek v půdě je velmi omezená. Z ohnisek zaplevelení se obilky snadno šíří vodou, větrem i jinými cestami.
Rozšíření a hospodářský význam: Kosmopolit rozšířený ve všech světadílech. U nás hojná. Jedná se o velmi skromný plevelný druh, který se vyskytuje v nížinách i vysoko v horách. Dobře snáší sešlapávání. Upřednostňuje půdy vlhké, zastíněné, dusíkaté, živné, humózní. Roste na polích, loukách, zahradách, sešlapávaných místech, rumištích, hřištích, mezi dlažbou aj. Hojná je i na zavlažovaných půdách, ve sklenících a pařeništích, kde vytváří mohutné jedince. Může se vyskytovat i v hustých porostech obilnin, neboť snáší zastínění. Jedná se o méně významný plevelný druh. V trávnících a pastvinách je vítaným komponentem, vytvářejícím i tři generace do roka.
BBCH 00 BBCH 15 BBCH 22 BBCH 32 BBCH 63 BBCH 65 BBCH 85 BBCH 93 detail báze listové čepele