Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.237.27.159
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 29
Česká verze  English version  Deutsche Version

Fallopia convolvulus (L.) Á. LÖVE

Opletka obecná

Vědecká synonyma: Polygonum convolvulus L.,
Fagopyrum convolvulus (L.) H. GROSS,
Bilderdykia convolvulus (L.) DUM.
Česká synonyma: Pohanka svlačcovitá,
Rdesno svlačcovité
Anglický název: Black-bindweed,
buckwheat
Slovenský název: Pohánkovec ovíjavý
Německý název: Gemeiner Windenknöterich,
Winden Knöterich
Kód Bayer (EWRS): POLCO
Čeleď: Polygonaceae / Rdesnovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý plevelný druh s kůlovým, málo větveným kořenem. Lodyha poléhavá, zřídka ovíjivá, (5 - )15 – 40 (- 100) cm dlouhá, zpravidla větvená, hranatá, v drsná, zelená až červenavě naběhlá. Listy střídavé, dlouze řapíkaté. Čepel listů v obrysu trojúhelníkovitá, na bázi srdčitá až střelovitá, s zašpičatělými laloky, na vrcholu špičatá. Botky krátké, lysé. Květenství v chudokvětých přetrhovaných úžlabních řídkých zdánlivých hroznech, kratších než listy nebo v úžlabních svazečcích. Květy drobné, nenápadné, 2 – 2,5 mm dlouhé, stopka květní kratší než okvětí, okvětní lístky u do 1/2 srostlé, s 5 cípy na vnější straně zelenavými, žláznatými, na vnitřní straně bělavými. Plodem jsou trojboké nažky, (2,5 -) 3 – 4 (- 5) mm dlouhé, (1,8 -) 2 – 2,4 (- 2,6) mm široké, v obrysu téměř vejčité k oběma koncům zašpičatělé, černé, zcela nebo zčásti uzavřené zaschlým šedozeleným až šedohnědým okvětím.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvetení probíhá od července do podzimu a na jedné rostlině se vytváří několik desítek až stovek nažek, které vypadávají do okolí mateřské rostliny. Po uzrání jsou nažky málo klíčivé. Teprve po přezimování v půdě klíčí již časně na jaře, později zjara, v létě i na podzim. Rostliny avšak přes zimu zanikají. Vzchází až z hloubky přes 12 cm a nažky vydrží v půdě životné 5 až 10 let (v úrodných a biologicky činných půdách životnost ztrácejí po 1 až 2 letech). Zaplevelení je dáno především vysemeněním na poli, ale i špatně vyčištěným osivem (např. obilnin).
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířena v Evropě (kromě nejsevernějších oblastí), severní Africe a v mírném pásmu Asie. Zavlékána je však i do dalších oblastí. U nás je hojně až velmi hojně rozšířena na celém území od nížin až do podhorského stupně, na horách roztroušeně až ojediněle. Roste na polích, úhorech, v zahradách, opuštěných místech u lidských sídlišť, na rumištích, podél komunikací. Vyskytuje se jak na zásaditých, tak i kyselých půdách, kde je její výskyt poněkud vyšší. Převážně na písčitých a písčito-hlinitých půdách. Na orné půdě zapleveluje zejména časné jařiny, ale i okopaniny a víceleté pícniny. Je škodlivá ve všech zahradních plodinách, polních zeleninách, v nově zakládaných trávnících a okrasných rostlinách, zvláště růžích a jiných keřích. Patří mezi velmi nebezpečné plevele. Vzhledem k popínavému charakteru se jedná o druh konkurenčně velmi schopný. Ovíjivé lodyhy způsobují zvláště za vlhčího počasí poléhání kulturních rostlin, sklizňové ztráty apod. Je hostitelem virových chorob cukrovky (mozaika řepy, žloutenka).
BBCH 00 BBCH 11 BBCH 12 BBCH 32 BBCH 35 BBCH 65 BBCH 77 BBCH 77