Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 26
Česká verze  English version  Deutsche Version

Raphanus raphanistrum L.

Ředkev ohnice

Vědecká synonyma:
Česká synonyma: Ohnice polní
Anglický název: Wild radish
Slovenský název: Reďkev ohnicová
Německý název: Hederich
Kód Bayer (EWRS): RAPRA
Čeleď: Brassicaceae / Brukvovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý plevelný druh s tenkým vřetenovitým kořenem. Lodyhy jsou přímé, 30 – 80 cm vysoké, řídce odstále chlupaté, v horní části olysalé, často od báze rozvětvené. Střídavé, řapíkaté listy jsou v dolní části lodyhy lyrovitě laločnaté až lyrovitě peřenodílné. Horní listy bývají nedělené, nepravidelně zubaté. V hroznovitém květenství jsou pravidelné čtyřčetné květy s korunními lístky sírově žlutými, někdy bílými, často zřetelně fialově žilkovanými. Zelené kališní lístky jsou přitisklé ke koruně. Plodem je zaškrcovaný struk 3 – 8 cm dlouhý a 3 – 6 mm široký, za zralosti rozpadavý v 1 – 8 jednosemenných, soudečkovitých, mělce žlábkovitých dílů. Zobánek struku je úzce kuželovitý, nesmáčklý. Semena jsou vejčitě oválná, 1,5 – 4 mm dlouhá a 1,5 – 3,5 mm široká, žlutohnědá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvetení probíhá od května do září a na jedné rostlině dozrává i několik set semen, která jsou pevně uzavřená ve zdřevnatělých článcích struku, jež mohou být sklizeny spolu s kulturní rostlinou a špatně se čistí z osiva obilnin, ředkvičky, špenátu aj. Může se rozšiřovat i vodou, neboť dílce struku dobře plavou po vodě. Čerstvě dozrálá semena jsou málo klíčivá a hromadně klíčí až po přezimování. Životnost semen v půdě je závislá na biologické aktivitě půdy a může činit až desítky let. Rostliny klíčí a vzcházejí velmi brzo zjara, ale rovněž i v průběhu vegetace, z hloubky do 4 cm. Přes zimu zmrzají.
Rozšíření a hospodářský význam: Původem pravděpodobně ze Středozemí a Přední Asie, odkud se rozšířila i do Afriky, Severní a Jižní Ameriky aj. U nás je nejrozšířenější v horském a bramborářském výrobním typu, řidčeji v řepařském a nejméně v kukuřičném (v nižších a úrodnějších oblastech je nahrazována hořčicí polní). Roste na kyselejších a chudších půdách, zvláště na silikátových horninách. Není příliš citlivá na půdní vlhkost a dobře roste i na sušších písčitých půdách. Je hojným plevelem především na polích, méně v zahradách, na rumištích aj. Vyskytuje se především v jařinách, lnu a zelenině. Při přemnožení je rovněž velmi nebezpečným plevelem v zahradnictví, kde je častější ve školkařských a ovocných výsadbách než v zahradních plodinách. Patří mezi velmi nebezpečné plevele. Je však relativně citlivá k většině běžně používaných herbicidů. Jako pícnina není příliš výhodná, neboť působí dráždivě na zažívací ústrojí zvířat. Ze semen se může získávat olej na svícení a může se z nich vyrábět i hořčice. Je to důležitá rostlina medonosná.
BBCH 00 BBCH 11 BBCH 15 BBCH 63 BBCH 65 BBCH 81 BBCH 97