Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 43
Česká verze  English version  Deutsche Version

Senecio vulgaris L.

Starček obecný

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Common groundsel
Slovenský název: Starček obyčajný
Německý název: Gemeines Greiskraut,
Gemeines Kreuzkraut
Kód Bayer (EWRS): SENVU
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý plevelný druh s jednoduchým nebo větveným kůlovým kořenem. Lodyha je přímá nebo vystoupavá, 10 – 40 cm vysoká, lysá nebo tence pavučinatá, od báze větvená, jemně rýhovaná. Listy jsou střídavé, v obrysu podlouhle obkopinaté, chobotnatě peřenolaločné až peřenodílné, poněkud masité, úkrojky oddálené, zubaté, tupé; dolní listy krátce řapíkaté, horní ouškatě přisedlé a objímavé. Úbory jsou krátce stopkaté, sestavené v chudé úžlabní a koncové chocholíky. V úboru jsou pouze oboupohlavné, žluté, trubkovité květy, jazykovité většinou chybějí. Zákrov je válcovitý, lysý. Plodem je 2 mm dlouhá, ochmýřená nažka. Je podlouhle válcovitá, podélně žebrovaná, mezi žebry přitiskle chlupatá, dole zúžená, nahoře s límečkem; chmýr bílý, lesklý, 3x delší než nažka.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvetení probíhá od března do listopadu, ale jednotlivě i v zimním období, s výjimkou mrazivého počasí. Na jedné rostlině dozrává průměrně 1 400 – 7 200 nažek, které mají velice krátkou dormanci a vzcházejí postupně během celého roku z povrchových vrstev půdy. V hlubších vrstvách půdy setrvávají životné i několik let. Díky krátké vegetační době může vytvořit i více generací do roka. Rostliny snadno přezimují. Do polí a zahrad se snadno šíří větrem, vodou, balíčkovanou sadbou, komposty, neuleželým hnojem aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Kosmopolit, domácí v Evropě, severní Africe, v severní a mírné Asii. Zavlečen byl do jižní Afriky, Severní a Jižní Ameriky a Austrálie. U nás se vyskytuje ve všech oblastech, od nížin až po horské polohy. Roste především na polích, zahradách, ale též i ve sklenících, ovocných sadech, vinicích, pařeništích, kompostech, rumištích, úhorech, cestách aj. Vyhledává zejména půdy vlhké, živné a humózní. Zapleveluje všechny jednoleté i víceleté prořídlé plodiny, v hustých porostech se díky světlomilnosti neuplatní. Nejvíce škodí v okopaninách, zelenině a jiných zahradních plodinách. Patří mezi méně nebezpečné plevelné druhy. Má léčivé účinky.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 16 BBCH 17 BBCH 63 BBCH 89 BBCH 89