Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.92.91.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 33
Česká verze  English version  Deutsche Version

Sonchus arvensis L.

Mléč rolní

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Perennial sow-thistle,
field sow-thistle
Slovenský název: Mlieč roľný
Německý název: Acker-Gänsedistel
Kód Bayer (EWRS): SONAR
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Vytrvalý, hlouběji kořenící výběžkatý, po poranění silně mléčící plevelný druh. V půdě setrvává patrovitě uspořádaným systémem svislých a vodorovných kořenových výběžků, v mládí žlutavě bílých, stářím hnědnoucích, křehkých a šťavnatých. Svislé výběžky pronikají hluboko do podorničních vrstev. Lodyha přímá, dutá, 30 – 150 cm vysoká, někdy větvená, je v mládí vlnatá, později lysá a nahoře spolu s květními stopkami výrazně rezavě štětinatě žláznatá. Listy lysé, lesklé, v obrysu podlouhlé až kopinaté, chobotnatě až kracovitě peřenodílné, na okraji hrubě osténkatě zubaté a mají široce křídlatý řapík, objímající srdčitou bází lodyhu (obr.). Velké, dlouze stopkaté květní úbory, tvoří husté, rezavé, štětinatě žláznaté, chocholičnaté laty. Všechny květy v úboru jsou jazykovité se zlatožlutými korunami. Nažky jsou hnědé, 2,5 – 3,5 x 1 – 1,5 mm, podlouhle kopinaté, zploštělé, žebernaté (až 12 podélných ostnitých žeber), mají bílý chmýr s jednoduchými vlásky, 10 – 14 mm.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se generativním i vegetativním způsobem. Kvetení probíhá od července do pozdního podzimu a na jedné rostlině se vytváří až několik tisíc nažek (6 000 – 20 000), které jsou odnášeny větrem nebo vodou a jinými cestami na značné vzdálenosti. Nažky se šíří též osivem, balíčkovanou sadbou, komposty, půdou aj. Vegetativní rozmnožování probíhá pomocí úlomků kořenových výběžků, které jsou snadno přenášeny půdou, nářadím a komposty na další stanoviště.
Rozšíření a hospodářský význam: Kosmopolit, pocházející z Evropy a severní Afriky až do Afganistánu a Sibiře. Zavlečen do Japonska, Indie, Ameriky, jižní Afriky, Austrálie aj. U nás je hojně rozšířen převážně na obdělávaných půdách polí, zahrad a vytrvalých kultur v nížinách až horských oblastech, na všech půdách, kde zvláště za vyšší vlhkosti půdy tvoří rozsáhlá, nepříjemná ohniska zaplevelení. Úspěšně roste ve všech plodinách, prosadí se i v obilninách, velmi nebezpečný je v okopaninách. Častý je také na neobdělávaných plochách, úhorech, u cest, v příkopech, opět nejčastěji na vlhčích stanovištích. Patří mezi velmi nebezpečné plevelné druhy s vysokou konkurenční schopností.
BBCH 00 BBCH 00 BBCH 15 BBCH 16 BBCH 33 BBCH 63 BBCH 89 BBCH 89 detail báze listu