Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 25
Česká verze  English version  Deutsche Version

Sonchus oleraceus L.

Mléč zelinný

Vědecká synonyma:
Česká synonyma: Mléč bylinný
Anglický název: Smoth sow-thistle,
common sow-thistle
Slovenský název: Mlieč zelinný
Německý název: Kohl-Gänsedistel
Kód Bayer (EWRS): SONOL
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý až dvouletý plevelný druh, ronící při poranění bílé mléko. Jednoduchý až větvený kůlový kořen. Lodyha přímá, 10 – 100 (- 140) cm vysoká, dutá, lysá, nahoře často žláznatě chlupatá, někdy nahoře chudě vrcholičnatě větvená. Listy měkké, sivozelené, dolní v křídlatý řapík zúžené, v obrysu podlouhle vejčité, nedělené, dolní lodyžní listy lyrovitě kracovitě peřenoklané až peřenosečné, nestejně měkce osinkatě zubaté, horní listy střelovitou bází objímavé, přecházející ve špičatá ouška (obr.). Úbory ve vrcholíku, zákrov vejčitě válcovitý, 10-13 mm. Květy sytě žluté, vně fialově nebo hnědě proužkované, o 1/2 delší než zákrov. Nažky 3x1 mm, protáhle kopinaté, zploštělé, hnědé, matné, slabě třížebré, jemně příčně vrásčité, chmýr 5-8 mm, bílý, jednoduchý.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od června do konce podzimu. Na jedné rostlině se tvoří několik tisíc nažek (4 000 – 5 000), které jsou hned po dozrání dobře klíčivé. Hromadně však klíčí z povrchových vrstev půdy při vyšších teplotách, později na jaře i později v létě a na podzim. Malá životnost semen v půdě. Ochmýřené nažky jsou rozšiřovány větrem a vodou do okolí, dále se šíří i komposty aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Kosmopolit domácí v Evropě, západní a severní Asii, Arábii, severní Africe. Zavlečen do Ameriky, východní Asie, jižní Afriky a Austrálie. U nás všeobecně rozšířený druh, převážně na rumištích a v zahrádkách, hlavně na hnojených úrodných půdách. V běžných polních podmínkách, na intenzivně obhospodařovaných pozemcích, se vyskytuje ojediněle. Vyšší výskyt je v trvalých porostech. V běžných polních plodinách nevýznamný plevel. Nebezpečný je v zeleninách, jahodách, ovocných výsadbách. Velmi dynamický růst v letních měsících představuje při zvýšeném výskytu velkou konkurenční schopnost.
BBCH 00 BBCH 00 BBCH 13 BBCH 14 BBCH 17 BBCH 19 BBCH 51 BBCH 65 BBCH 89 BBCH 89 detail báze listu