Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 45
Česká verze  English version  Deutsche Version

Urtica dioica L.

Kopřiva dvoudomá

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Common nettle,
perennial nettle
Slovenský název: Pŕhľava dvojdomá
Německý název: Große Brennessel
Kód Bayer (EWRS): URTDI
Čeleď: Urticaceae / Kopřivovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Vytrvalý, dvoudomý plevelný druh, celý pokrytý žahavými chlupy. Na stanovišti setrvává vytrvalými, plazivými a větvenými oddenky s bohatými kořeny. Časně na jaře vyrůstají z oddenků četné přímé, statné, čtyřhranné, jednoduché až chudě větvené listnaté lodyhy, (25 -) 40 – 150 (- 200) cm vysoké. Vstřícné, velké, žahavé listy jsou široce vejčité, vejčité až kopinaté, na vrcholu v obrysu zašpičatělé, na bázi zpravidla srdčité, pilovité až hrubě pilovité a na bázi dlouhého řapíku jsou zřetelně kopinaté, nesrostlé palisty. Hustá úžlabní květenství mají drobné, zpravidla jednopohlavné, zelenavé kvítky. Samčí rostliny mají kvítky se 4 okvětními lístky a 4 tyčinkami, kdežto samičí rostliny mají pouze v kvítku 2 okvětní lístky a pestík s přisedlou a chlupatou bliznou. Řidčeji se vyskytují rostliny jednodomé se samčími i samičími kvítky na jednom jedinci. Na samičích rostlinách dozrávají drobné nažky, uzavřené v okvětí. Jsou v obrysu oválné až vejčité, nahoře tupě zašpičatělé, se zbytkem krátké blizny, na průřezu čočkovitě zploštělé, žlutavě šedé až šedé, 1 – 1,2 mm dlouhé a 0,7 – 0,9 mm široké.
Reprodukce a šíření: Rostlina se rozmnožuje generativně i vegetativně. Pohlavní rozmnožování je však méně časté pro obtížný způsob opylení (obvykle větrem) a nažky se proto na samičích rostlinách objevují řidčeji. Kvetení probíhá od června do podzimu. Na jedné samičí rostlině dozrává až několik desítek tisíc nažek. Převládá zde rozmnožování vegetativní, částmi podzemních výběžků, jež se rozrůstají všemi směry a tvoří hustá souvislá ohniska, jež potlačují téměř všechny ostatní druhy plevelů i rostliny kulturní. Zralé nažky se mohou přenášet vodou, větrem a spolu s částmi výběžků také půdou, komposty, nářadím aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířena především v mimotropických oblastech celého světa. U nás se vyskytuje hojně až velmi hojně po celém území. Roste ve vlhkých lesích, křovinách, akátových porostech, na okrajích cest a silnic, březích vod, rumištích, opuštěných místech, především však v okolí lidských sídlišť. Jedná se o nitrofilní druh. Jako polní plevel se vyskytuje ojediněle, především na místech souvisejících s ohnisky zaplevelení kopřivy. Hojněji v sadech. Patří mezi velmi nebezpečné plevele s vysokou konkurenční schopností. Přestože snáší zastínění, v hustě zapojených porostech kulturních plodin se vyskytuje pouze jednotlivě. Nejvíce škodí v zahradách, parcích a okrasných trávnících. V mládí je výborným krmivem, zejména pro housata. Z mladých listů se dělal „špenát“. Stářím rostliny silně dřevnatějí a za nouze se z nich získávala vlákna pro tkaní pytloviny apod. Nať slouží jako léčivá rostlina.
BBCH 00 BBCH 14 BBCH 31 BBCH 32 BBCH 65 BBCH 81 BBCH 85