Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.238.95.208
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 17
Česká verze  English version  Deutsche Version

Viola arvensis MURRAY

Violka rolní

Vědecká synonyma: Viola tricolor L. subsp. arvensis (MURRAY) NYMAN
Česká synonyma:
Anglický název: Field pansy,
heart´s ease
Slovenský název: Fialka roľná
Německý název: Feld-Stiefmütterchen,
Acker-Stiefmütterchen
Kód Bayer (EWRS): VIOAR
Čeleď: Violaceae / Violkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý plevelný druh s jemným kůlovým kořenem. Lodyha je většinou vystoupavá, chudě nebo řidčeji bohatě na bázi větvená, (5 -) 10 – 20 (- 35) cm vysoká (mnohde i vyšší), na jaře krátce chlupatá, později olysávající až zcela lysá. Dolní lodyžní listy mají čepel okrouhle vejčitou až kopinatou, oddáleně vroubkovanou, kratší než řapík. V horní polovině lodyhy mají listy čepel vejčitou až vejčitě kopinatou, vroubkovaně pilovitou, delší než řapík. Palisty jsou nesouměrně dlanitosečné až peřenosečné. Souměrné, oboupohlavné, pětičetné květy vyrůstají na dlouhých stopkách z úžlabí listů. Koruna je světle až smetanově žlutá, většinou 8 – 13 mm vysoká, dolní korunní lístek zpravidla se sytě žlutou skvrnou, horní často nafialovělé, korunní lístky mají paprsčitou kresbu, jsou ostruhaté. Plodem je vejčitá tobolka, pukající 3 chlopněmi. Semena jsou podlouhle vejčitá, dole zašpičatělá, 1,5 – 1,7 mm dlouhá, s masíčkem. Povrch je hladký, lesklý, žlutý až žlutohnědý, masíčko běložluté.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od března do pozdního podzimu, často i v mírných zimách. Na jedné rostlině postupně dozrává 150 – 3000 semen, která snadno vypadávají z pukajících tobolek. Klíčí a vzchází velmi nepravidelně během celého roku z povrchových vrstev půdy. Životnost semen v půdě bývá zachována po dobu několika let. Šíří se především postupným vysemeněním, vodou, mravenci (myrmekochorie), zahradními zeminami, kompostem, balíčkovanou sadbou aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířena v Evropě, na Kavkaze, jižní Sibiři. Zavlečena byla na Sinaj a do Severní Ameriky. U nás je hojně rozšířena na celém území státu od nížin až do hor. Roste na polích, zahradách, rumištích a kompostech, podél cest, v příkopech aj. Je nenáročná na půdní vlastnosti. Zapleveluje obiloviny, ozimou řepku, víceleté pícniny, okopaniny, též zahrady, sady, okrasné plodiny aj. Patří mezi středně nebezpečné plevelné druhy. Poslední dobou její význam výrazně narůstá. Je relativně odolná vůči mnohým herbicidům. Má léčivé účinky.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 16 BBCH 55 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 89