Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.92.91.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 30
Česká verze  English version  Deutsche Version

Ambrosia artemisiifolia L.

Ambrozie peřenolistá

Vědecká synonyma: Ambrosia elatior L.
Česká synonyma: Ambrózie pelyňkolistá
Anglický název: Common ragweed
Slovenský název: Ambrózia palinolistá
Německý název: Beifuß-Ambrosie,
Beifußblättrige Ambrosie,
Beifußblättriges Traubenkraut
Kód Bayer (EWRS): AMBEL
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá, šedozelená rostlina. Kořen je kůlový, rozvětvený. Lodyhy 10 – 150 (- 200) cm vysoké, přímé, nevětvené až bohatě větvené, tupě čtyřhranné, olysalé nebo chlupaté až huňaté. Listy řapíkaté, dolní vstřícné, horní střídavé, v obrysu vejčité, jednoduše až třikrát peřenosečné, chlupaté, rozdělené v obvejčitě kopinaté až podlouhle celokrajné nebo zubaté nebo laločnaté úkrojky. Rostliny jsou jednodomé s jednopohlavnými úbory. Prašníkové úbory na vrcholu úžlabních nebo vrcholových hroznů, nící, o průměru 4 – 5 mm, květů 10 – 100, světle žlutých, s úzce zvonkovitou hyalinní pětilaločnou korunou a tyčinkami. Pestíkové úbory méně četné, přisedlé v úžlabí horních listů a na bázi hroznů s prašníkovými úbory, jednokvěté. Plody jsou nažky obalené ztvrdlými srostlými listeny zákrovu, slámově žluté až hnědé, olysalé nebo chlupaté, až 3,5 mm dlouhé a 2,5 mm široké, obvejcovité, na vrcholu s kuželovitým, až 2 mm dlouhým zobanem, pod nímž je rozloženo v jedné nebo několika řadách 4 – 12 ostnitých, občas jen rudimentárních výrůstků.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete od srpna do října. Na jedné průměrné rostlině se vytváří 2 – 3 tisíce plodů. Nažky zrají většinou až od konce září a setrvávají dlouho po dozrání na mateřských rostlinách a do půdy se dostávají až během zimy nebo v časném jaře. Nažky mají po dozrání výrazný klíční odpočinek. Vzchází od poloviny dubna. Životnost nažek je dlouhodobá. Nažky mohou být šířeny větrem a vodou, ale především lidskou činností (americkým osivem jetelovin, kanadským obilím, sójovými boby a sójovým odpadem, chlévskou mrvou aj.). Možné je i šíření endozoochorní.
Rozšíření a hospodářský význam: Druh je domácí v Severní Americe, kde roste v USA a v jižní Kanadě. Druhotně se vyskytuje ve Střední a Jižní Americe, v Evropě, v Africe (Alžírsko), vzácně místy v Asii, Austrálii, na Novém Zélandě a v Tichomoří. Do Evropy byla zavlečena ve druhé polovině 19. století, ve střední Evropě místy zdomácňuje, a to nejčastěji na ruderálních stanovištích. Do polí vstupuje pouze v teplejších územích, např. v Maďarsku a na jižním Slovensku. V České republice se druh vyskytuje trvale zejména v Polabí, vzácněji na jižní Moravě a na Ostravsku. Roste hlavně v železničních stanicích, v přístavech, u zemědělských a průmyslových objektů, na rumištích a skládkách, na kompostech, okrajích silnic a cest apod. Lze očekávat expanzi druhu na orné půdě v kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Ambrozie patří mezi významné pylové alergeny.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 14 BBCH 16 BBCH 37 BBCH 37 BBCH 55 BBCH 61 - samčí prašníkové úbory BBCH 75 BBCH 85 - dozrávající nažky v samičích úborech