Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.92.91.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 5
Česká verze  English version  Deutsche Version

Echinops sphaerocephalus L.

Bělotrn kulatohlavý

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Pale globe-thistle
Slovenský název: Ježibaba guľatohlavá
Německý název: Große Kugeldistel
Kód Bayer (EWRS): ECPSP
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Statný, vytrvalý, ostnitý druh. Zakořeňuje v půdě obvykle větveným kůlovým kořenem. Lodyha přímá, žlábkovaná, bělovlnatá, nahoře žláznatá, dosahuje výšky až přes 150 cm. Lodyžní listy jsou střídavé, dolní řapíkaté, ostatní přisedlé a objímavé. Listová čepel je v obrysu podlouhle eliptická až vejčitá, chobotnatě 1 – 2 x peřenoklaná, s odstálými, trojbokými, řídce ostnitými úkrojky. Čepel je na líci žláznatě pýřitá, na rubu běloplstnatá. Jednokvěté úbory s třířadým zákrovem z namodralých, nestejně dlouhých, střechovitých, kopinatých a brvitě zubatých listenů jsou sestaveny do velkých, hustých, kulovitých, šedých nebo bělavých, ozdobných květenství – strboulů. Oboupohlavné pravidelné kvítky mají šedě modrou, někdy též bledě modrou trubkovitou pětiklanou korunu a šedé prašníky tyčinek. Plodem je válcovitá, hranatá, hustě chlupatá nažka, na vrcholku věnčená korunkou chmýru ze šupinovitých štětinek.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se generativně. Kvete v červenci a srpnu, někdy i později. Po uzrání, zejména při nárazech větru vypadávají nažky do okolí mateřské rostliny, odkud bývají rozšiřovány i na větší vzdálenosti.
Rozšíření a hospodářský význam: Je rozšířen zvláště v Evropě a ve Středomoří. Roste zejména v teplejších oblastech, na půdách vysychavých, živných, zásaditých až neutrálních. Vyskytuje se obvykle na stráních, mezích, náspech, v příkopech, kolem cest, pastvinách, rumištích, skrývkách ornice, úhorech a vinicích. Květy hojně medují a poskytují dobrou pastvu včelám. Pěstuje se též někdy v zahradách jako okrasná rostlina, květenství usušená na počátku květu jsou používána jako dekorativní ozdoba.
BBCH 00 BBCH 14 BBCH 19 BBCH 32 BBCH 65 BBCH 85 BBCH 89