Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.229.117.191
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 16
Česká verze  English version  Deutsche Version

Carduus acanthoides L.

Bodlák obecný

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Plumeless thistle,
spiny plumeless thistle
Slovenský název: Bodliak trnistý,
bodliak obyčajný
Německý název: Stachel-Distel,
Wege-Distel
Kód Bayer (EWRS): CRUAC
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Obvykle dvouletý, vysoký, ostnitý, nepříjemný plevelný druh se silným vřetenovitým kořenem a bohatými postranními kořeny, zasahujícím až do podorničních vrstev. Lodyha přímá, větvená, 30 – 100 (- 150) cm vysoká, kadeřavě pýřitá, až pod úbory úzce kadeřavě křídlatá, křídla až 8 mm široká, široce 3úhle laločnatá, s ostny až 5 mm dlouhými. Listy střídavé, v obrysu podlouhle kopinaté, peřenolaločné až peřenosečné, s 4 – 6 páry dlanitolaločných úkrojků, laloky s ostny až 5 mm dlouhými, listy na líci olysalé, na rubu na žilnatině s mnohobuněčnými chlupy. Úbory na konci větví jednotlivé, zřídka po 2 – 5, v průměru 25 – 35 mm, přisedlé, přímé, zákrov vejčitě kulovitý, listeny čárkovitě kopinaté, dlouze zašpičatělé, střechovité, přilehlé nebo koncem ven zahnuté. Květy červenofialové, vzácně bělavé. Nažky podlouhlé, 3 – 4 mm dlouhé, slabě svraskalé, s úzkou korunkou, chmýr jednoduchý, 10 – 13 mm dlouhý, opadavý.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete v červnu až říjnu a na jedné rostlině dozraje až několik set nažek. Chmýr umožňuje daleké rozšiřování větrem. Čerstvě dozrálé nažky jsou dobře klíčivé, avšak nejvíce klíčí na jaře a v tomto roce vytvoří pouze listovou růžici, jež přezimuje a v druhém roce vyroste květní lodyha a vytvoří se plody. Potom rostliny obvykle zanikají.
Rozšíření a hospodářský význam: Domácí je v jižní a střední Evropě. Zavlečen do Severní a Jižní Ameriky. U nás roste hojně v nížinách až podhůří, zvláště v teplejších oblastech na mezích, u cest, náspech, úhorech, rumištích, návsích, pasekách, loukách, pastvinách, zahradách a někdy i na polích. Je velmi nepříjemným plevelem zejména ve víceletých pícninách, na loukách, pastvinách, v trávnících, parcích, kde jeho ostnité lodyhy i listy ztěžují sklizeň a nepříjemně zraňují zažívací ústrojí zvířat.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 14 BBCH 18 BBCH 35 BBCH 65 BBCH 89 BBCH 89