Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 34.239.176.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 29
Česká verze  English version  Deutsche Version

Conium maculatum L.

Bolehlav plamatý

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Poison hemlock
Slovenský název: Bolehlav škvrnitý
Německý název: Gefleckter Schierling,
Flecken-Schierling
Kód Bayer (EWRS): COIMA
Čeleď: Apiaceae / Miříkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá až dvouletá bylina, při vadnutí páchnoucí myšinou. Kořen kuželovitě ztlustlý nebo větvený. Lodyha (25-) 100 – 200 (- 250) cm vysoká, oblá a dutá, po celé délce jemně žlábkovitě rýhovaná, rozvětvená, s větvemi často vstřícnými nebo po 2 – 3 v přeslenech, na bázi červeně skvrnitá. Dolní lodyžní listy v obrysu trojúhelníkovité, řapík oblý, až 10 cm dlouhý; horní listy v obrysu trojboce vejčité, menší, 2 – 4x zpeřené, tmavě zelené a zcela lysé, k lodyze přisedají úzkými pochvami. Jednotlivé lístky jsou řapíkaté, tvarem podlouhle kopinaté, nejmenší úkrojky jsou téměř pravidelně zubaté. Květenstvím je okolík složený většinou z 10 – 15 okolíčků. Obaly tvoří 5 – 6 vejčitě kopinatých listenů; obalíčky ze 3 – 6 listenů, vejčitě kopinatých, na bázi srostlých. Kališní cípy nezřetelné, korunní plátky bílé. Na rostlině se vyskytují květy oboupohlavné i jednopohlavné. Plodem je široce vejčitá dvounažka, která se skládá ze dvou žebernatých dílčích plodů (merikarpia). Merikarpia 3 – 3,5 mm dlouhá, 2,5 – 3 mm široká, šedohnědá, s 5 ostře vyniklými, zvlněnými hlavními žebry.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete od května do srpna a na jedné rostlině dozrává kolem 15 000 semen. Čerstvě dozrálé nažky jsou klíčivé, bez období dormance. Plody setrvávají přes zimu často na mateřských rostlinách. Klíční rostliny se objevují na jaře převážně v březnu až květnu, na podzim v září až říjnu. Délka klíčivosti semen se pohybuje do tří let, malé procento klíčí ještě po pěti letech. Šíření probíhá větrem, statkovými hnojivy, činností člověka.
Rozšíření a hospodářský význam: Bolehlav se vyskytuje v Evropě od Britského souostroví až po Ural. V Asii je přítomen v izolovaných oblastech od Iránu přes Střední Asii až po horní tok Jeniseje. V Africe v Maroku, Alžírsku, Etiopii a v Jihoafrické republice. Zavlečen byl na Kanárské ostrovy, do pacifické části USA, Mexika, Jižní Ameriky a na Nový Zéland. U nás je především v nižších a teplejších polohách, ve vyšších a horských oblastech chybí. Roste zejména na vlhčích a kyprých písčitohlinitých, na dusík bohatých půdách. Obsazuje především rumiště, komposty, okraje cest, příkopy, ruderální stanoviště, čerstvé navážky apod. Na těchto stanovištích vytváří často porosty mohutných jedinců. V posledních letech se významně šíří i na ornou půdu (např. okolí Prahy). Zapleveluje cukrovku, brambory, kukuřici, ozimou řepku, obiloviny (zejména ozimé), kultury jahodníku atd. Nebezpečný je zejména v širokořádkových a řídce zapojených plodinách. Zapleveluje rovněž vlhčí louky, pastviny a sady. Celá rostlina je prudce jedovatá pro obsah alkaloidů, především coniinu.
BBCH 00 BBCH 11 BBCH 13 BBCH 16 BBCH 18 BBCH 39 BBCH 61 BBCH 61 BBCH 65 BBCH 75 BBCH 95