Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.92.91.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 28
Česká verze  English version  Deutsche Version

HERBA - Atlas plevelů

Internetový atlas plevelů Herba provozuje katedra agroekologie a biometeorologie na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Veškerý obrazový materiál je původní, byl pořízen pracovníky katedry, kteří si vyhrazují autorská práva. Cílem projektu je poskytnout všeobecně dostupný podpůrný prostředek pro určování plevelů a seznámení se s jejich nejdůležitějšími vlastnostmi. Herba je proto určena široké obci uživatelů - studentům univerzit a středních škol, učitelům, zemědělcům, pracovníkům v komunální sféře, zahrádkářům a mnoha dalším. Funguje zároveň jako výkladový i překladový slovník. Herba je otevřený produkt, který je průběžně vyvíjen a rozšiřován. Rádi uvítáme Vaše podněty směřující k rozšíření a zlepšení jejích funkcí.

Koordinátor projektu: doc. Ing. Josef Soukup, CSc. (soukup@af.czu.cz)
Hlavní administrátor: Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. (tyser@af.czu.cz)
Přispěvatelé: Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.; Ing. Josef Holec, Ph.D.; Ing. Veronika Venclová; Tomáš Linhart
Vývoj softwaru, webmaster: Ing. Jiří Vohlídal, Ph.D. (info@jvsystem.net)

Reference:
[1] BÖRNER, H. (1995): Unkrautbekämpfung Gustav Fischer Verlag, Jena, 315 s.
[2] DEYL, M. - UŠÁK, O. (1956): Plevele polí a zahrad. ČSAV, Praha, 380 s.
[3] DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR. 1, 2. Academia, Praha, 1563 s.
[4] HACK, H. - BLEIHOLDER, H. - BUHR, L. - MEIER, U. - SCHNOCK-FRICKE, U. - WEBER, E. - WITZENBERGER, A. (1992): Einheitliche Codierung der phänologischen Entwicklungsstadien mono- und dikotyler Pflanzen - Erweiterte BBCH-Skala, Allgemein -. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 44, 265-270.
[5] HANF, M. (1999): Ackerunkräuter Europas mit ihren Keimlingen und Samen. 4. durchgesehene Auflage, BLV Verlagsgesellschaft mbH, München, 496 s.
[6] HEJNÝ, S. - SLAVÍK, B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. Academia, Praha, 557 s.
[7] HEJNÝ, S. - SLAVÍK, B. [eds.] (1990): Květena České republiky. 2. Academia, Praha, 540s.
[8] HEJNÝ, S. - SLAVÍK, B. [eds.] (1992): Květena České republiky. 3. Academia, Praha, 542s.
[9] HRON, F. - KOHOUT, V. (1988): Polní plevele - část speciální. Skriptum VŠZ Praha, MON, 145 s.
[10] HRON, F. - VODÁK, A. (1959): Polní plevele a boj proti nim. SZN, Praha, 380 s.
[11] JEHLÍK, V. [ed.] (1998): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. Academia, Praha, 506 s.
[12] KOHOUT, V. (1997): Plevele polí a zahrad. Agrospoj, Praha, 235 s.
[13] KUBÁT, K. - HROUDA, L. - CHRTEK, J. JUN. - KAPLAN, Z. - KIRSCHNER, J. - ŠTĚPÁNEK, J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, 928s.
[14] MIKULKA, J. a kol. (1999): Plevelné rostliny polí, luk a zahrad. Farmář - Zemědělské listy, Praha, 160 s.
[15] ROTHMALER, W. (2000): Exkursionsflora von Deutschland. Band 3 Gefässpflanzen: Atlasband. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin.
[16] SLAVÍK, B. [ed.] (1995): Květena České republiky. 4. Academia, Praha, 529 s.
[17] SLAVÍK, B. [ed.] (1997): Květena České republiky. 5. Academia, Praha, 568 s.
[18] SLAVÍK, B. [ed.] (2000): Květena České republiky. 6. Academia, Praha, 770 s.
[19] SLAVÍK, B. - ŠTĚPÁNKOVÁ, J. [eds.] (2004): Květena České republiky. 7. Academia, Praha, 767 s.
[20] VANEKOVÁ, Z. a kol. (1989): Škodlivé činitele v poľnohospodárskej a lesnej výrobe. Príroda, Bratislava, 264 s.
[21] WILLIAMS, G. H. (1982): Elsevier’s Dictionary of Weeds of Western Europe. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam - Oxford - New York, 320 p.
[22] WILLIAMS, G. H. - HUNYADI, K. (1987): Dictionary of Weeds of Eastern Europe. Akadémiai Kiadó, Budapest, 479 p.