Statistika B - informace ke cvičením


Podmínky pro udělení zápočtu:

 • 2 x písemný test (maximum 10 + 20 bodů, požadované minimum 15 bodů v součtu z obou testů).
 • 1 x domácí úkol; součástí úkolu bude také krátká obhajoba, která proběhne v KH (možno již během semestru).
 • Předpokládané termíny testů:

 • 1. test: spojen s 2. testem
 • 2. test: vypsány termíny na zkouškové období - přihlašování přes semestr.vse.cz.
 • Zadání některých příkladů řešených na cvičení:

 • cvB1_Odhady.doc
 • cvB3_Zavislosti.doc
 • cvB5_Regrese.doc
 • cvB6_TS.doc (časové řady)
 • Data používaná na cvičení:

 • StudentiLS2001.sf3
 • StudentiZS2002.sf3
 • Cardata.sf3
 • World.sf3
 • TS.sf3
 • Statistické tabulky (tabulky.pdf)
 • Indexy.xls
 • Vše v zipu:

 • Download.zip
 • Literatura:

  Učebnice:
  Hindls, R., Hronová, S., Novák, I.:Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha, Grada, 2000.
  Cyhelský, L., Kahounová, J., Hindls, R.: Elementární statistická analýza. Praha, Management Press, 2. doplněné vydání, 1999.

  Seger, J., Hindls, R., Hronová, S.: Statistika v hospodářství. Praha, E.T.C. Publishing, 1998.

  Hindls, R., Hronová, S., Novák, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy. Praha, Management Press, 2. přepracované vydání, 2000.
  Sbírky příkladů:
  Jarošová, E., Pecáková, I.: Příklady k předmětu Statistika B. Praha, VŠE 2000.
  Arltová, M., Matušů, M., Kozák, J.: STATGRAPHICS Plus for Windows (Zadávání úloh). Praha,
  VŠE 1999.