Statistika A - informace ke cvičením


Podmínky pro udělení zápočtu:

 • 2 x písemný test (maximum 10 + 20 bodů, požadované minimum 15 bodů v součtu z obou testů).
 • 1 x domácí úkol; součástí úkolu bude také krátká obhajoba, která proběhne v KH (možno již během semestru).
 • Předpokládané termíny testů:

 • 1. + 2. test společně - vypsány termíny na zkouškové období, přihlašování přes semestr.vse.cz.
 • Zadání příkladů řešených na cvičení:

 • cvA1_Prumery.doc
 • CvA2_Kvantily.doc
 • CvA3_Rozptyl.doc
 • cvA4_Pravdepodob.doc
 • CvA5_NV.doc
 • cvA6_TypickaRozdeleniNV.doc
 • Statistické tabulky (tabulky.pdf)
 • Poznámky k ovládání programu STATGRAPHICS - STATGRAPHICS.doc
 • Výsledky některých cvičení - CvA_Vysledky_cast1.doc
 • Data používaná na cvičení:

 • StudentiZS2005.xls
 • StudentiZS2004.sf3
 • StudentiActual.sf3
 • StudentiLS.sf3
 • StudentiZS.sf3
 • Vše v zipu:

 • Download.zip
 • Literatura:

  Učebnice:
  Hindls, R., Hronová, S., Novák, I.:Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha, Grada, 2000.
  Cyhelský, L., Kahounová, J., Hindls, R.: Elementární statistická analýza. Praha, Management Press,
  2. doplněné vydání, 1999.
  Seger, J., Hindls, R., Hronová, S.: Statistika v hospodářství. Praha, E.T.C. Publishing, 1998.
  Sbírky příkladů:
  Arltová, M., Bílková, D., Jarošová, E., Pourová, Z.: Sbírka příkladů ze statistiky (Statistika A). Praha, VŠE 1996 (a dotisky).
  Hebák, P., Kahounová, J.: Počet pravděpodobnosti v příkladech. Praha, Informatorium 1995.
  Arltová, M., Matušů, M., Kozák, J.: STATGRAPHICS Plus for Windows (Zadávání úloh). Praha,
  VŠE 1999.

  Vyučované kurzy:

  Kurz č. Hodina Místnost
  (lichá cvičení / sudá cvičení)
  - - -